IDG Nederland Privacybeleid

Welkom

We zijn blij dat u ervoor heeft gekozen een website van IDG Nederland (“IDGC”) te bezoeken! Wij vinden uw privacy en de informatie die u met ons deelt belangrijk, en willen u informeren op welke wijze wij de gegevens gebruiken en beschermen die wij over u verzamelen. IDGC respecteert data privacy en past deze zoveel mogelijk in de praktijk toe in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de EU.

Gebruik van deze website

Dit privacybeleid beschrijft de informatie die wij van IDGC van u verzamelen en hoe deze kan worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika en binnen het IDGC Network zoals hieronder beschreven.

Deze website en de partner IDGC-evenementen en -publicaties bieden producten, content en diensten aan zowel professionals als eindconsumenten en de website is niet bedoeld voor personen jonger dan 13 jaar. Persoonsgegevens van personen jonger dan 13 jaar zullen door ons niet doelbewust worden verzameld en opgeslagen.

Let op! Bent u een inwoner van de Europese Unie (EU), dan is een aantal van de bepalingen in dit privacybeleid speciaal op u van toepassing.

Dit document beschrijft:
  • Welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze verzamelen
  • Hoe kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgen?
  • Wat wij doen met de door ons verzamelde persoonsgegevens
  • De juridische grondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken
  • Wanneer en hoe wij uw persoonsgegevens delen met derden
  • Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
  • Uw rechten en voorkeuren Hoe kunnen wij u van dienst zijn? Contact opnemen

Welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze verzamelen

IDGC verzamelt gegevens over u die zich beperken tot het soort informatie die kenmerkend is voor de gegevens die op een visitekaart staan: voornaam, achternaam, beroep, werkgever/bedrijf, zakelijk adres, zakelijk e-mailadres, en zakelijk telefoonnummer. In sommige gevallen kunnen wij u vragen om extra informatie over uw werk te verstrekken, zoals de grootte van het bedrijf waar u werkt en de bedrijfstak.

Ten einde de informatie die u aan ons heeft verstrekt te verbeteren en/of bij te werken, kunnen wij deze combineren met professionele informatie of persoonsgegevens die wij van derden ontvangen. De persoonsgegevens waaraan wij refereren in dit document zijn de persoonsgegevens en professionele informatie die u verstrekt, en de informatie die wij verkrijgen via derden, welke wij beide gewoonlijk combineren tot één gebruikersdossier.

Deze site verzamelt en bewaart ook automatisch informatie door middel van cookies en soortgelijke technologieën, zoals IP-adressen, de regio of algemene locatie van een computer of apparaat dat verbinding maakt met het internet, type browser, besturingssysteem, paginaweergave-geschiedenis, en andere gebruiksinformatie. Zie in dit verband ons Cookiebeleid voor meer details.

Echter, voor zover een cookie een computer, mobiel apparaat, of tablet (“Apparaat”), of de persoon die dit Apparaat gebruikt, op unieke wijze kan identificeren, en u een inwoner bent van de EU, wordt deze informatie onder de AVG als persoonsgegevens aangemerkt. Daarom zal dit privacybeleid van toepassing zijn op dergelijke persoonsgegevens die door IDGC zijn verzameld.

Hoe wij informatie verzamelen

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u zich registreert voor een van de producten, content of diensten die worden aangeboden door IDGC of haar derden sponsors (“sponsors”) zoals publicaties, abonnementen, prijsvragen, nieuwsbrieven, lidmaatschappen, premium content, webcasts, video’s, white papers, online seminars, conferenties en evenementen.

Wat gebeurt er als u geen persoonsgegevens verstrekt?

Om u van de door u gevraagde producten, content of diensten te voorzien hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Daarom kunnen wij de producten, content of diensten niet leveren indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt.

IDGC Communications Publishing Network

Deze website is een van de vele die IDGC en haar bedrijvengroep beheren en tezamen het IDG Communications Publishing Network worden genoemd. Indien wettelijk toegestaan kunnen wij de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben, delen met een ander bedrijf van het IDG Communications Publishing Network, zodat we u kunnen voorzien van de productinformatie, content en diensten die u mogelijk interesseren. Bovendien kunnen de verzamelde gegevens gebruikt worden voor interne, analytische en zakelijke ontwikkelingsdoeleinden. Klik hier voor een lijst van online en gedrukte publicaties die deel uitmaken van het IDGC Communications Publishing Network.

Hoe kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgen?

Veiligheid van uw persoonsgegevens

IDGC maakt gebruik van voorzorgsmaatregelen zoals technische en organisatie gerelateerde veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerd gebruik, toegang, onbedoelde openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Tevens vragen wij van gecontracteerde derden om de IDGC bedrijfsprocessen te ondersteunen en eveneens redelijke veiligheidsmaatregelen te nemen (zie hieronder “Wanneer en hoe wij uw informatie delen met anderen”).

Wij updaten en testen continu de veiligheid en beperken de toegankelijkheid van uw persoonsgegevens tot slechts degenen die ervan op de hoogte moeten zijn om u op grond daarvan van IDGC producten, content of diensten te voorzien.

Opslag van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens opslaan door middel van de veilige on-site servers van IDGC zelf, of andere intern gehoste technologieën. Uw data kan ook door derde partijen worden opgeslagen, via de cloud services of andere technologieën, waar IDGC contracten mee heeft om de IDGC bedrijfsactiviteiten te ondersteunen. (Zie hieronder “Wanneer en hoe wij uw informatie delen met anderen”).

Deze derden maken geen gebruik van uw persoonsgegevens noch hebben zij daartoe toegang, behalve voor het in de cloud opslaan of opvragen van deze gegevens. IDGC verzoekt dergelijke partijen om tenminste hetzelfde niveau van veiligheid aan te houden zoals wij dat doen om uw persoonsgegevens te beschermen. (zie “Veiligheid van uw persoonsgegevens” hierboven).

Wat wij doen met de door ons verzamelde persoonsgegevens

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen om met u te communiceren, te leveren waar u om vraagt, onze service te verbeteren, en om andere informatie en aanbiedingen te presenteren die u mogelijk interesseren.

Met u communiceren

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u belangrijke berichten te sturen met bijvoorbeeld informatie over uw registratie, transacties, en wijzigingen in de algemene voorwaarden, het beleid van IDGC, en/of andere interne doeleinden.

Leveren waar u om vraagt

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om de producten, content of diensten te leveren waar u om vraagt. Wanneer u meedoet aan een sweepstake, prijsvraag, of een gelijksoortige actie van IDGC, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om zo’n actie te beheren.

Onze diensten verbeteren

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor toetsing, data-analyse, en onderzoek om de producten, content, en diensten van IDGC te verbeteren.

Aanbiedingen doen die u mogelijk interesseren

Wij kunnen contact met u opnemen om u extra producten, content of diensten van IDGC of van derden aan te bieden die u vermoedelijk interesseren.

De juridische grondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken

De AVG vereist van data-verzamelaars zoals IDGC, dat zij een juridische basis hebben op grond waarvan zij de persoonsgegevens van ingezetenen van de EU mogen gebruiken. Daarom is deze paragraaf van toepassing op alle persoonlijke gegevens die IDGC heeft verzameld.

IDGC gebruikt de persoonsgegevens die u verstrekt om u van kwalitatief hoogwaardige producten, content en diensten te voorzien die u aanvraagt. Ook worden de gegevens gebruikt om belangrijke berichten te versturen en voor interne doeleinden zoals auditen, data-analyse en onderzoek om u te voorzien van de informatie die u nodig heeft om zo goed mogelijk geïnformeerd beslissingen te nemen met betrekking tot de aankoop van technologieën.

Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u producten, content of diensten aan te bieden die, gebaseerd op uw interesses of voorkeuren die u met ons heeft gedeeld, u vermoedelijk kunnen interesseren. Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens delen met sponsoren die content, events en andere diensten aanbieden.

Uw toestemming vormt de juridische basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken indien IDGC een legitiem belang daarbij heeft, mits IDGC daarmee geen inbreuk maakt op uw rechten en vrijheden.

Indien IDGC uw persoonsgegevens verwerkt voor haar legitieme belangen, zal IDGC alle mogelijke effecten op u en uw rechten inzake gegevensbescherming en enig ander terzake doende wetgeving in overweging nemen. Onze legitieme zakelijke belangen heffen uw belangen niet op. IDGC zal uw persoonsgegevens niet gebruiken in situaties waarbij uw rechten en vrijheden onze legitieme belangen overschrijven, tenzij wij daartoe uw toestemming hebben of anderzijds daartoe wettelijk verplicht zijn of daartoe toestemming hebben.

Wanneer en hoe wij uw persoonsgegevens delen met anderen

IDGC kan uw persoonsgegevens delen om content en diensten van onze site, dochterondernemingen en diensten van derde partijen aan te leveren die u vermoedelijk interesseren, waaronder gesponsorde content en events voor bedrijfsactiviteiten. Dit doen wij met inachtneming van de geldende juridische processen.

Indien u ingezetene bent van de EU, zal IDGC uw persoonsgegevens alleen delen met derden buiten het IDGC Publishing network indien u daar toestemming voor geeft.

Voor content en diensten die u mogelijk interesseren of die u verzoekt

Zoals bovenstaand vermeld, kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld binnen het IDGC Publishing Network om u te voorzien van informatie over producten, content, en diensten die u mogelijk interesseren. De persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor interne analytische en zakelijke ontwikkelingsdoeleinden (zie “IDGC Publishing Network” hierboven). Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derden om gesponsorde content of andere diensten van derden die u opvraagt aan te bieden (Zie “gesponsorde content en events van derden” hieronder).

Voor bedrijfsactiviteiten

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derden met wie wij een contract zijn aangegaan voor de ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten van IDGC, waaronder levering, nakoming, betalingsverwerking, het inzetten van e-mail, het beheer van de lijst van uitsluiting en gegevensverwerking.

Voor content en events gesponsord door derden

IDGC werkt samen met derden om een grote hoeveelheid aan content beschikbaar te stellen voor haar gebruikers. Dit omvat white papers, zakelijke events (live of online), en andere diensten of aanbiedingen. In ruil voor toegang tot zulke aanbiedingen kunnen wij u vragen om ons te voorzien van persoonsgegevens als onderdeel van de registratie.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u de aanbieding van uw voorkeur te sturen. Tevens kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met de sponsor(s) van de aanbieding om met u te communiceren over de aanbieding, en overige producten, content of diensten die u mogelijk interesseren. Let wel, als uw persoonsgegevens eenmaal gedeeld zijn met de sponsor, kunnen het privacybeleid van de sponsor en de informatie over de toepassing van de opt-out regeling in de toekomst op uw persoonsgegevens van toepassing zijn.

Wettelijke verplichtingen

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden wanneer dit wettelijk is toegestaan of indien het nodig is om te voldoen aan een geldende gerechtelijke procedure.

In het geval van nieuwe eigenaars

Indien een deel van of het eigenaarschap van IDGC in het geheel of van een van haar producten of diensten wordt verkocht of overgedragen, zullen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Deze paragraaf is van toepassing op alle persoonsgegevens van ingezetenen van de EU die verzameld zijn door IDGC.

Indien IDGC uw persoonsgegevens deelt binnen het IDGC Publishing Network, of met enig andere derde partij zoals in dit privacybeleid is omschreven, en uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een Staat welke geen lidstaat is van de Europese Unie of de EER, of adequaat geacht wordt door de Europese Commissie, zal IDGC (als gegevensbeheerder/ gegevensexporteur) een dergelijke overdracht (naar een gegevensverwerker/ gegevensimporteur) slechts uitvoeren indien er geschikte voorzorgsmaatregelen aanwezig zijn, zoals bindende bedrijfsvoorschriften, standaard contractbepalingen, goedgekeurde Gedragsregels of een goedgekeurd certificeringsmechanisme. Neem voor meer informatie hierover contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van IDGC (zie contactgegevens onderaan).

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode van uw zakelijke relatie met ons. Wij behouden uw informatie slechts zolang het nodig is voor ieder doel waarvoor wij het gebruiken, tenzij wij uw toestemming hebben om deze informatie te gebruiken voor een ander of gelijksoortig doel.

Uw rechten en voorkeuren

Wanneer u ons informeert dat u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd (indien u een ingezetene bent van de EU), of dat u niet langer wilt dat wij contact met u opnemen voor marketing doeleinden, of op een andere wijze IDGC wilt beperken in het verwerken van uw persoonsgegevens, kunnen wij enige basisinformatie bewaren om te voorkomen dat u ongewenst materiaal wordt toegestuurd in de toekomst, en om een dossier bij te houden van uw verzoek en onze reactie daarop.

Het bevestigen van uw persoonsgegevens

Deze paragraaf is van toepassing op alle persoonsgegevens van ingezetenen van de EU die zijn verzameld door IDGC.

Om te bevestigen dat IDGC uw persoonsgegevens verwerkt, of om toegang te krijgen tot het updaten en corrigeren van de persoonsgegevens die IDGC van u bewaart, of om een kopie te verkrijgen voor het hergebruiken van de gegevens voor uw eigen doeleinden, stuurt u een e-mail naar: privacy@idgcommunications.com

Verwijderen van uw persoonsgegevens

Deze paragraaf is van toepassing op alle persoonsgegevens van ingezetenen van de EU die zijn verzameld door IDGC.

Wenst u verwijdering van uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar: privacy@idgcommunications.com

Stoppen met marketingcommunicatie

Wenst u dat IDGC geen contact meer met u opneemt voor marketingdoeleinden, stuur dan een e-mail naar: privacy@idgcommunications.com

Het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens

Wenst u op andere wijze het verwerken van uw persoonsgegevens door IDGC te beperken, stuur dan een e-mail naar: privacy@idgcommunications.com

Hoe kunnen wij u van dienst zijn? Contact opnemen

Vragen, zorgen of klachten

Hebt u vragen, zorgen of klachten over de werkwijze van IDGC met betrekking tot uw persoonsgegevens of dit privacybeleid, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming.

Indien een gebruiker meent schade te hebben ondervonden door inbreuk van zijn rechten door IDGC volgens dit privacybeleid, en IDGC de klacht niet voldoende en op redelijke wijze heeft behandeld, kan iedere ingezetene van de EU ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

De contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming van IDGC is:

IDGC heeft ook een vertegenwoordiger in de EU aangewezen:

Feedback

Uw feedback is belangrijk voor ons. Wij horen graag uw ideeën, meningen en commentaren inzake de diensten van IDGC. Stuur een e-mail: privacy@idgcommunications.com

Download het Privacybeleid

Wijziging en versie

IDGC kan dit Privacy- en cookiebeleid eenzijdig wijzigen. IDGC adviseert u daarom om dit Privacy- en cookiebeleid regelmatig op wijzigingen na te lezen. Dit Privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 13 september 2019.