Organisaties hebben market intelligence van de markt nodig om cruciale beslissingen te onderbouwen of te verifieren, een whitepaper te maken of content voor een evenement te genereren.
IDG voert primair onderzoek op verschillende manieren uit o.a. door online surveys, interviews met de top IT-beslissers uit alle geledingen van het bedrijf (management, directie, afdelingen, IT-afdeling) of alternatief IT-professionals en IT-specialisten uit alle sectoren - allemaal afgestemd op de behoeften en wensen van de klant.
Op basis van uw specifieke vraag/doelstellingen, zullen wij in overleg bepalen welke insteek er moet worden genomen om toe te werken naar een oplossing. Elk project doorloopt een aantal stappen om ervoor te zorgen dat de juiste resultaten worden behaald. Stappen die voorkomen zijn bijvoorbeeld;
Opstellen vragenlijst: Indien is vastgesteld dat het nodig is om een vragenlijst in te zetten zal IDG deze in nauw overleg met u samenstellen. IDG zal op basis van de kennis en ervaring een eerste draft aanleveren.
Uitvoeren kwantitatieve vragenlijst: Voor het veldwerk van de vragenlijst maken wij naast ons eigen online bereik regelmatig gebruik van erkende online (panel)bureaus. Dit biedt de mogelijkheid specifieke personen effectief te benaderen.
Diepte interviews: Een kwalitatief diepte interview geeft ons de mogelijkheid de eventueel verkregen resultaten verder te valideren. Tevens biedt dit de mogelijkheid om dieper in te gaan op bepaalde eigenschappen.
Analyse en rapportage: IDG verzorgt een complete analyse aan de hand van de verkregen resultaten, welke meestal in de vorm van een PowerPoint presentatie wordt gedeeld. Uiteraard wordt het uiteindelijk format in overleg bepaald. Naast de weergave van de resultaten voorziet IDG u tevens op basis van de key findings een aantal aanbevelingen.

Gerelateerde Oplossingen