Dit is het Privacy- en cookiebeleid van IDG in Nederland. IDG geeft in Nederland (mobiele) websites en events uit onder de titels: CIO, Computerworld, CXO, IT Library, IT Q&A en Webwereld. Meer informatie over IDG in Nederland vindt u op www.idg.nl, en over de internationale activiteiten van IDG op www.idg.com.

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

IDG respecteert de privacy van haar bezoekers, gebruikers, abonnees en klanten, en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. IDG Communications Inc., gevestigd te Boston, MA 02116, Verenigde Staten van Amerika, One Exeter Plaza, 15th Floor (zie contactgegevens voor IDG Nederland) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze melding vindt u op de site van de AP onder het kopje Openbare registers, onder meldingsnummer 1279305.

Contact met IDG

U kunt als volgt contact opnemen met IDG:

 • Via de contactpaginas op de IDG-websites;
 • Per e-mail via info@idginsider.nl;
 • Per telefoon via +31 (0)20 75 85 955;
 • Per post naar IDG Nederland, afdeling Klantenservice, postbus 20646, 1001 NP Amsterdam

Verwerkte persoonsgegevens

IDG verwerkt persoonlijke gegevens zoals:

 • naam
 • geboortedatum
 • geslacht
 • contactgegevens
 • e-mailadres
 • gegevens over uw bezoek aan onze (mobiele) websites en apps, zoals URL, IP-adres, browsertype, taal, datum en tijd van uw bezoek
 • gegevens over uw interesses als gebruiker van onze (mobiele) websites en apps, producten en diensten
 • locatiegegevens
 • koppelingen met social media
 • financiële gegevens in verband met bestellingen en betalingen
 • door u verstrekte informatie zoals functie, titel, industriële branche, bedrijf/naam en land
 • door u bij registratie verstrekte gegevens zoals uw gebruikersnaam en uw wachtwoord

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Uw gegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten
 • om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren
 • om u te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van IDG
 • om u uitnodigingen te sturen voor tentoonstellingen, seminars en shows
 • om u aanbiedingen van andere organisaties te sturen, als u daarvoor toestemming heeft gegeven
 • om u in staat te stellen zich te registreren bij derden en gratis voorzieningen zoals whitepapers/case studies/software trials/onderzoeken van deze derden te ontvangen
 • om deelname mogelijk te maken aan acties
 • om informatie en aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesses af te stemmen
 • om te voldoen aan wet- en regelgeving
 • om u toegang te verlenen tot onze websites en apps, al dan niet op basis van uw registratie als gebruiker
 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze (mobiele) websites en apps te verbeteren
 • om contact met u op te nemen over de door u gevraagde diensten
 • om marktonderzoek uit te voeren

Voor zover voor deze verwerkingen uw toestemming is vereist zal IDG uw gegevens alleen verwerken als u die toestemming heeft gegeven.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

Klikgedrag

IDG probeert op verschillende manieren haar dienstverlening te optimaliseren. Naast de door u verstrekte gegevens verzamelt, verwerkt en registreert IDG gebruikersgegevens van ontvangers van IDG nieuwsbrieven en van bezoekers van IDG websites. Het klikgedrag van ontvangers en bezoekers wordt bekeken om te bepalen voor welke specifieke onderdelen van nieuwsbrieven en de desbetreffende website gebruikers belangstelling hebben. Op deze manier kunnen onze nieuwsbrieven en websites zoveel mogelijk worden afgestemd op en aangepast aan uw belangstelling, bijvoorbeeld door informatie in de volgorde van uw interesse te presenteren. Ook kan IDG deze informatie gebruiken om een klantprofiel te maken en om de inhoud van diensten, nieuwsbrieven en aanbiedingen af te stemmen op zaken waar u belangstelling voor hebt.

Gegevensverwerking in Nederland en door vestigingen van IDG in het buitenland

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op IDG computers in Nederland, en kunnen worden overgedragen aan een vestiging van IDG in het Verenigd Koninkrijk. Daarvandaan kunnen uw gegevens worden gedeeld met andere vestigingen van IDG voor de hierboven beschreven doeleinden en onder de voor IDG in Nederland geldende wettelijke voorwaarden en waarborgen.

Websites van derden

Met uitzondering van websites van derden die IDG als bewerker inschakelt, is dit Privacy- en cookiebeleid niet van toepassing op de websites van derden waarnaar IDG op haar websites een hyperlink aanbiedt. IDG is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden.

Bewerkers

Voorzover IDG voor de in dit Privacy- en cookiebeleid vermelde doeleinden gebruik maakt van de diensten van derden en deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft IDG de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor de hier omschreven doeleinden worden verwerkt.

Cookies

Voor het verzamelen van gegevens gebruikt IDG cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw favoriete instellingen voor een bepaalde dienst, webpagina of website bij te houden. Cookies kunnen ook worden gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Als het niet noodzakelijk is om persoonlijke gegevens in een cookie op te slaan, zal IDG Nederland dat niet doen.
Bij uw bezoek aan websites wordt u gevraagd toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Indien u die toestemming geeft (door op ‘Akkoord’ te klikken of door verder te gaan met uw bezoek aan de website) kunnen de hieronder onder A. tot en met D. beschreven cookies worden geplaatst. Indien u geen toestemming geeft kunnen alleen de onder A. genoemde cookies worden geplaatst. Mogelijk kunt u dan niet van alle onderdelen van de website gebruik maken.Wilt u geen cookies accepteren, dan kunt u dit altijd zelf aangeven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de fabrikant van uw browser. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat bepaalde diensten niet beschikbaar voor u zijn.

Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

A. Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het overbrengen van communicatie en/of voor de verlening van de diensten waarom u vraagt. Ze worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde voorkeuren op te slaan, bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, dat u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, dat u bepaalde pagina’s reeds bekeken hebt, dat u meegedaan hebt aan een poll, of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden.

B. Cookies voor het tonen van gerichte advertenties

IDG maakt gebruik van advertentienetwerken om advertenties te tonen op bepaalde plekken in de website. Daarnaast kunnen bepaalde specifieke technieken als retargeting en real-time bidding ingezet worden om bezoekers die bepaalde pagina’s van deze website hebben bezocht opnieuw te bereiken via gerichte advertenties op websites van derden. Om deze advertenties zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op uw interesses worden cookies gebruikt. De gegevens die in deze cookies worden opgeslagen zijn volledig anoniem.

C. Cookies voor website analyse

IDG maakt gebruik van analytische cookies. Deze worden door IDG gebruikt om te analyseren hoe u de websites gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de websites (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen door derden.

D. Overige cookies

De websites van IDG kunnen mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook, LinkedIn of Twitter. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer worden geplaatst om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Cookies verwijderen

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van de onderstaande browsers om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zult moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Cookies en sitegegevens beheren met de onderstaande browsers:

Klik hier voor uitgebreidere informatie over alle cookies die gebruikt worden door IDG.

Beveiliging en bewaartermijn

IDG heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
IDG bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt uw gegevens inzien en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. U kunt daartoe een bericht met uw naam en contactgegevens sturen aan IDG, afdeling Klantenservice, postbus 20646, 1001 NP Amsterdam of een e-mail sturen aan info@idginsider.nl. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. IDG zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal IDG de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. IDG stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien IDG de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt IDG u een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien IDG niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan IDG u vragen om uw verzoek nader te specificeren. IDG schort de uitvoering van het verzoek op totdat u IDG de nadere specificatie heeft verstrekt.
Onderaan elke e-mail en SMS-, EMS- en MMS-bericht die u van IDG ontvangt wordt de mogelijkheid geboden om u direct af te melden voor de betreffende berichten.

Wijziging en versie

IDG kan dit Privacy- en cookiebeleid eenzijdig wijzigen. IDG adviseert u daarom om dit Privacy- en cookiebeleid regelmatig op wijzigingen na te lezen. Dit Privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 3 mei 2018.